• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osobou odborně způsobilou dle Zákona 309/2006 Sb.
  • zajištění požární ochrany osobou odborně způsobilou podle Zákona 133/1985 Sb.
  • vypracování veškeré potřebné dokumentace BOZP a PO
  • provedení školení
  • posouzení požárního nebezpečí
  • správa vytvořeného sytému BOZP a PO a zajištění aktuálnosti dokumentace
  • zastupování při možných kontrolách ze strany státních orgánů
 

Copyright © Stanislav Turke, 2002 - 2008. Designed by neryx.com