Revizní technik pro provádění školení, revizí a zkoušek tlakových zařízení, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A i B.

K provádění školení a revizí tlakových nádob stabilních skupiny A i B, mám osvědčení Institutu Technické Inspekce Praha, pobočka Hradec králové, evidenční číslo 1427/6/98/R – TZ – N A

Provádím:

  1. školení tlakových nádob (teorie, napsání testů, praxe – obsluha tlakových nádob s praktickou zkouškou)
  2. pověření zaměstnance obsluhou tlakové nádoby
  3. vypracování předepsané dokumentace pro provoz tlakové nádoby
  4. zavedení evidence tlakových nádob
  5. pravidelné kontroly a revize (sám v periodách dle ČSN kontroluji tlakové nádoby a píši revize)
  6. zajištění kompletního servisu (opravy a údržby tlakových nádob a kompresorových jednote
 

Copyright © Stanislav Turke, 2002 - 2008. Designed by neryx.com