V roce 1997 jsem byl jmenován předsedou krajského soudu v Hradci Králové soudním znalcem v oboru:

 1. ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel a strojů
 2. ekonomika, ceny a odhady technologických zařízení, nástrojů, nářadí a vybavení kanceláří.

Znalecké posudky pro účely firemní:

 1. Znalecké posudky pro vklad majetku do firmy nebo vyjmutí majetku z firmy
 2. Znalecké posudky majetku při vstupu firmy do likvidace případně konkurzu
 3. Znalecké posudky pro zřizování veškerých zástavních práv majetku
 4. Znalecké posudky pro výši majetkové újmy (škodní událost, kvalita oprav, apod.)
 5. Znalecké posudky pro posouzení technického stavu motorových vozidel a strojů, technologických zařízení, nástrojů, nářadí a vybavení kanceláří.

Znalecké posudky pro účely soukromé:

 1. Znalecké posudky pro ocenění darovaných věcí movitých
 2. Znalecké posudky pro výši majetkové újmy (škodní událost, kvalita oprav, apod.)
 3. Znalecké posudky pro posouzení technického stavu motorových vozidel a strojů, technologických zařízení, nástrojů, nářadí a vybavení kanceláří.

Členství

 1. Člen komory soudních znalců České republiky.
 2. Člen Asociace znalců a odhadců České republiky, Brno.
 

Copyright © Stanislav Turke, 2002 - 2008. Designed by neryx.com