• koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě podle Zákona 309/2006 Sb.
  • zajištění činností spojených s povinností stavebníka podle Zákona 309/2006 Sb.
  • zpracování potřebné dokumentace BOZP a PO pro stavby
  • vypracování oznámení o zahájení prací pro OIP
  • provedení proškolení zaměstnanců a dodavatelů
  • správa vytvořeného sytému BOZP a PO a zajištění aktuálnosti dokumentace
  • zastupování při možných kontrolách ze strany státních orgánů
 

Copyright © Stanislav Turke, 2002 - 2008. Designed by neryx.com