Integrovaný systém řízení (ISŘ), Integrovaný management systém (IMS) dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001 a ISMS 27 001. Poradenská činnost při zavádění systému kvality podle norem ČSN EN ISO 9001, při zavádění systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, zavádění systému BOZP podle norem OHSAS 18001 a při zavádění systému bezpečnosti informací podle norem ISO/IEC 27001.

Provedení vstupního auditu - zjištění stavu ve společnosti. Následně kompletně vypracuji potřebnou dokumentaci, příručky (QMS, EMS, BOZP, ISMS nebo kompletní ISŘ), směrnice, příkazy ředitele, náplně práce, kvalifikační požadavky, apod. Zavedení systémů (ISŘ i systémů jednotlivých), zaškolení interních auditorů, provedení předcertifikačního auditu a zajištění úspěšného certifikačního auditu.

Možná následná spolupráce při udržování a správě systémů (i jednotlivě). Možnost zajištění metrologické správy měřidel.

 

Copyright © Stanislav Turke, 2002 - 2008. Designed by neryx.com